Szkoła podstawowa | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

bułhaczek z kołamiWitamy na stronie Niepublicznego Przedszkola artystyczno-językowego 

z Oddziałem Żłobkowym.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 1,5 do 6 lat :)

 

Zapewniamy dzieciom życzliwą atmosferę, poczucie akceptacji i bezpieczeństwa.

Tworzymy przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, umysłowego i fizycznego. Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dzieciom, Rodzicom oraz pracownikom przedszkola. U nas wszyscy czują się dobrze, ponieważ panuje rodzinna atmosfera.

Dyrektor, Nauczyciele i Dzieci