Szkoła podstawowa | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

rekrutacja logo

                    

Witamy na stronie

         Niepublicznego Przedszkola

           artystyczno-językowego

 

                           

  

bułhaczek z kołamiz Oddziałem Żłobkowym.

 

 

 

                                           Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku

                                   od 1,5 do 6 lat.

 

 

 

                                          Zapewniamy dzieciom życzliwą atmosferę, poczucie akceptacji i bezpieczeństwa.


                        Tworzymy przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, umysłowego i fizycznego.

 

                                   Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dzieciom,  Rodzicom oraz pracownikom przedszkola.

 

                               U nas wszyscy czują się dobrze, ponieważ panuje rodzinna atmosfera.

 

                 Dyrektor, Nauczyciele i Dzieci