Szkoła podstawowa | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

Plan dnia w Niepublicznym Przedszkolu artystyczno-językowym „Bułhaczek” z Oddziałem Żłobkowym

 

7.00 – 8.30 Bułhaczek na dzień dobry, czyli: schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne
i zespołowe, dowolne i inspirowane, układanki stolikowe, rozmowy planowane i sytuacyjne, utrwalenie materiału z poprzedniego dnia, gimnastyka ogólnorozwojowa oraz zajęcia w kąciku Montessori.

8.30 – 9.00 Dzieci jedzą śniadanie. Czynności porządkowe i higieniczne.

9.00 – 10.00 Zaczynają się pierwsze zajęcia w grupach: zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wg programu wychowania przedszkolnego.

10.00 – 11.00 Czas na naukę: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w grupach. Część dzieci bierze udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów od języka angielskiego, hiszpańskiego, rytmiki, nauki czytania metodą Glenna Domana, bajkoterapii.

11.00 – 12.00 Przed obiadem dzieci bawią się na świeżym powietrzu w ogrodzie lub idą na spacer. Czynności higieniczne, przygotowywanie się do posiłku.

12.00 – 13.00 Jedzenie obiadu. Czynności higieniczne.

13.00 – 14.30 Odpoczynek – najmłodsi mają okazję do popołudniowej drzemki.

13.00 – 13.30 Odpoczynek – najstarsze dzieci odpoczywają przy bajce czytanej przez nauczyciela, puszczonej z magnetofonu lub muzyce relaksacyjnej.

13.30 – 14.30 Zaczynają się popołudniowe zajęcia dla starszych dzieci – doświadczenia dla przedszkolaka, ćwiczenia słuchu fonematycznego, zajęcia plastyczne, glina. Najmłodsze dzieci wstają z odpoczynku, następują czynności higieniczne.

14.30 – 15.30 Podwieczorek. Czynności higieniczne.

15.30 – 16.30 Dalsza część zajęć plastycznych, ruchowych, tanecznych.

16.30 – 17.30 Gry i zabawy na świeżym powietrzu, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne.

17.30 – 18.00 Pożegnanie z Bułhaczkiem, czyli gry i zabawy w kącikach zainteresowań, praca z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawcza – indywidualna lub w małych zespołach, czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

 

 

Nasz bułhaczkowy dzień

 

Czasem zajęcia rozpoczynamy od prezentacji multimedialnej

 

 

Prawidłowe trzymanie kredki nie jest łatwe- pomagają nam silikonowe nakładki- grupa 3

 

 

Miło jeść razem posiłek- grupa 3 i 4

 

 

Jesteśmy uprzejmi i samodzielni- grupa 3 i 4

 

Często gotujemy różne przysmaki- tutaj australijskie ciasteczka

 

 

Co miesiąc odwiedza Nas Teatr Narwal z ciekawym przedstawieniem

 

 

W pobliskiem lesie często spotykamy wiewiórki

 

 

A dla najstarszych przedszkolaków wielkim przeżyciem są wycieczki!

 

 

Serdecznie zapraszamy do Przedszkola "Bułhaczek"!