Szkoła podstawowa | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

Nasze programy 2018/2019 r.

Nasze programy

Nowy program edukacji przedszkolnej wydawnictwa MAC Edukacja jest w pełni zgodny z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Obejmuje wszystkie obszary rozwoju dziecka w zintegrowanej formie. Uwzględnia także najbardziej aktualne wyzwania wychowania przedszkolnego: wprowadzenie dziecka w świat technologii informacyjnej, wielokulturowość, zróżnicowane potrzeby edukacyjne.

Na podstawie programu Wokół przedszkola powstał wyjątkowy cykl „Olek i Ada”. Główną zaletą recenzowanego programu jest jego innowacyjna koncepcja, w której Autorki odwołują się do warstwicowej teorii wychowania i na niej budują strukturę treści w podziale na pięć warstw (biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową). Umiejętnie łączą również założenia teoretyczne z praktyką, odwołując się do humanistycznej koncepcji człowieka. Wskazują słusznie na potrzebę indywidualizacji w organizowaniu środowiska uczenia się dziecka. Program jest w pełni zgodny z nową podstawą programową.

W Oddziale Żłobkowym jest realizowany program autorski na podstawie programu „Przygoda z uśmiechem, Trzylatek”.

Przygoda z uśmiechem wspiera rozwój umiejętności komunikacyjnych, myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego, spostrzegawczości wzrokowo-słuchowej. Rozbudza ciekawość, aktywność i samodzielność, uczy wrażliwości na sztukę, zachęca do twórczych zabaw muzycznych oraz podejmowania własnych prób ekspresji plastycznej.

Program ten jest cały czas modyfikowany, ulepszany. Naszym atutem jest mała liczba dzieci
i dzięki temu nauczyciel ma możliwość indywidualizacji, może każdemu dziecku poświęcić czas
i uwagę. Może również, bez pośpiechu, wykonywać wszelkie czynności opiekuńcze, wychowawcze i pielęgnacyjne, bo przecież nasze maluszki na to w pełni zasługują.

Metoda Glenn’a Doman’a – Czytanie globalne – Nauka czytania poprzez zabawę. Metoda Glenna Domana powstała na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Inaczej określa się ją jako metodę czytania globalnego. Nie jest to jednak metoda służąca wyłącznie usprawnieniu nauki czytania. Glenn Doman opracował wiele różnych metod, które miały pomóc dzieciom z porażeniem mózgowym. Docelowo jednak metodę Glenna Domana stosuje się nie tylko w odniesieniu do maluchów z zaburzeniami neurologicznymi, ale także do dzieci z normą intelektualną, by w jak najbardziej optymalny sposób stymulować wrodzony potencjał mózgu. Metodę Glenna Domana można stosować po prostu do rozwoju inteligencji małego dziecka. Doman wychodził bowiem z założenia, że im wcześniej rozpocznie się proces nauczania szkraba, tym będzie on efektywniejszy, szybszy i łatwiejszy, dlatego propagował ideę, by naukę czytania rozpocząć już w wieku niemowlęcym. Na czym dokładnie polega metoda Domana?

Nauka małego dziecka

Glenn Doman postulował ideę nauki dziecka od najmłodszych lat, a nawet miesięcy, bo wówczas mózg maluszka jest najbardziej chłonny i ma największe potencjalne możliwości rozwoju. Do szóstego roku życia dziecko łatwiej i szybciej chłonie nowe informacje. Poza tym, dziecko uczy się wówczas polisensorycznie, czyli wielozmysłowo, smakując, wąchając, dotykając, widząc i czując. Analizując całe życie człowieka, najwięcej i najszybciej uczymy się w najmłodszym okresie. Jako niemowlęta uczymy się chodzić i mówić. Doman doszedł do wniosku, że gdyby od najwcześniejszych lat życia rozpocząć naukę czytania, proces kształcenia stałby się czymś naturalnym i bezwysiłkowym, a przede wszystkim stymulowałby mózg do bardziej dynamicznego rozwoju.

Program realizowany w czasie ferii zimowych: „Detektyw Łodyga na tropie zagadek przyrodniczych” - Czy znasz już detektywa Łodygę? Jest on specjalistą w swojej dziedzinie i umie rozwiązać każdą, nawet najtrudniejszą, zagadkę! I Ty obudź w sobie detektywistyczną pasję! Celem serii jest wzmacnianie w dzieciach świadomych postaw proekologicznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Zostały w niej poruszone takie zagadnienia jak recykling, dbanie o zwierzęta domowe, oszczędzanie wody i energii oraz ocieplanie klimatu.

Ponadto realizujemy inne programy autorskie:

polisensoryczny - Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że podstawą prawidłowej egzystencji
i osiągania sukcesów w życiu są zmysły. To one decydują o poznawaniu przez nas otaczającego nas świata. Różne rodzaje informacji zmysłowych docierających do mózgu po zintegrowaniu wytwarzają odpowiedzi, które budują niezbędne podstawy dla psychoruchowego rozwoju dziecka. Uczymy się przez zmysły i bez informacji docierających do naszego systemu nerwowego nie byłoby uczenia się ani rozwoju.
Niektórzy ludzie uczą się słuchając, inni lepiej zapamiętują to, co widzą, a jeszcze inni wykorzystują różne kombinacje zmysłów, by uczyć się wydajniej. Takie nauczanie poilsensoryczne dostarczające coraz to nowych bodźców, angażuje różne zmysły pozwalając na dotarcie większej ilości informacji do układu nerwowego w efekcie dając osiągnięcie lepszych efektów w uczeniu się dziecka.

Matematyczny - Mózg małego dziecka jest tak zaprogramowany, by w drodze wielokrotnych doświadczeń zdobywać wiedzę o otoczeniu, poznawać prawa przyrody, a co więcej - kształtować własną strukturę. Z otoczeniem kontaktuje się przy pomocy zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, smaku oraz kilku zmysłów somatycznych (m.in.: równowagi, dotyku, czucia temperatury). I dlatego "wszystko co dziecko widzi, słyszy, czuje, o czym myśli, czego dotyka i tak dalej, wpływa bezpośrednio i trwale na strukturę i ostateczne funkcjonowanie mózgu.
Wniosek nasuwa się sam. Dla ukształtowania prawidłowej architektury mózgu maluch potrzebuje bogatych wrażeń zmysłowych. Doznaje ich w swobodnej zabawie przedmiotami o różnych kształtach, kolorach, rozmiarach, fakturach. Umiejętność dostrzegania wielu cech tego samego przedmiotu jest niezbędna przy klasyfikowaniu, a tym samym przy tworzeniu zbiorów.
Maluchy uwielbiają zabawy piaskiem, błotem, wodą... A przy okazji wyrabiają sobie pojęcie o objętości. Świadomość własnego ciała i położenia różnych przedmiotów względem niego stanowi fundament dla późniejszej nauki geometrii. Orientację w przestrzeni dziecko zdobywa patrząc, poruszając się, słuchając, dotykając. Dobra orientacja w przestrzeni idzie zazwyczaj w parze ze zdolnościami matematycznymi. Warto więc proponować dziecku zabawy, które
je rozwijają.

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Opracowany został, aby wspomagać i wspierać dziecięce rozumowanie bez podawania gotowych definicji. Ma za zadanie przybliżać trudne zagadnienia matematyczne w zabawie.

Bajkoterapii - w bajkach terapeutycznych świat jest widziany z dziecięcej perspektywy, ich celem jest uspokojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych i wspieranie w rozwoju osobistym. Fabuła bajek terapeutycznych dotyczy różnych sytuacji wzbudzających lęk lub niewłaściwego postępowania, czy zachowania. Główny bohater, zazwyczaj zwierzątko, dziecko lub zabawka, znajduje się w trudnej sytuacji, często wywołującej lęk, a wprowadzone postacie umożliwiają mu redukcję lęku lub doradzają jak modyfikować postępowanie, aby nabyć nowe umiejętności i zwalczyć stare przyzwyczajenia.

Gier i zabaw ruchowych – zabawy ruchowe wpływają na dziecko wielokierunkowo, gdyż opierają się o różne postaci ruchu, angażując tym samym różne zmysły i wyostrzając niektóre z cech charakteru. Zabawy ruchowe oddziałują na fizyczną, psychiczną i umysłową stronę osobowości człowieka. Sprzyjają odprężeniu i czynnemu wypoczynkowi. Są swoistą nauką przez zabawę.

 

 

Projekty realizowane  w roku szkolnym 2017/2018

 

 Opis akcji i programów:

 

1. Mamo, tato, wolę wodę!

W roku 2017 ponownie uczestniczymy w programie edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!”. Program został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych skierowanych do przedszkoli w Polsce. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów ponad milion przedszkolaków, odkryło poprzez zabawę fascynujący świat wody. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania. Koordynatorem jest mgr Patrycja Ajdacka.

Żywiec Zdrój       Instytut Matki i Dziecka      

 

 

2. "SERCE ZA ODWAGĘ"

Nasze Przedszkole "Bułhaczek" wzięło udział w akcji "SERCE ZA ODWAGĘ", której celem było przygotowanie kartek świątecznych dla Weteranów Wojennych. W ten symboliczny sposób złozylismy podziekowania za wielką odwagę, jaką odznaczali się Bohaterowie w czasach wojny. Oddaliśmy hołd osobom, dzięki którym na co dzień możemy bawić się, malować, tańczyć, śpiewać i poszerzać swoją wiedzę w wolnym kraju. Koordynatorem była mgr Aleksandra Kaźmierczyk.

 

 

3. "Góra Grosza"

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenie takich miejsc, które będą w miarę swoich mozliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. 

Akcja "Góra Grosza" w naszym przedszkolu będzie trwała do 2 stycznia 2018 roku. Koordynatorem akcji jest mgr Justyna Wojdyna.

 

 4. "Każdy znaczek wspiera Misję"

Nasze przedszkole uczestniczy w akcji "Każdy znaczek wspiera Misję". Celem akcji jest przynoszenie do przedszkola znaczków , które moga uratować życie biednym mieszkańcom Ghany.  Zebrane znaczki zostaną przekazane Referatowi Misyjnemu Księży Werbistów w Pieniężnie. Zbieranie znaczków w naszym przedszkolu będzie trwało do 10 maja 2018 roku. Koordynatorem akcji jest mgr Patrycja Ajdacka.

 

 

Nasze programy 2017r.

Niepubliczne Przedszkole artystyczno-językowe „Bułhaczek” prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć, dzięki którym wychodzimy poza “mury” naszego przedszkola.
Jest to współpraca z wieloma instytucjami, firmami oraz placówkami, które mają podobny cel – dobro dziecka oraz jego kształcenie.

Placówka współpracuje z instytucjami promującymi zachowania prozdrowotne, przyjazne przyrodzie, oraz zajmującymi się kulturą i tradycją, a także działającymi na rzecz dzieci i zwierząt. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych. Przedszkole angażuje  się w sprawy najbliższego środowiska, którego jest integralną częścią.

Nauczyciele realizują szereg projektów i programów :

Akademia Aqua Fresh” - VIII Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej – VIII Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” w ramach, której przedszkolaki wspólnie z bohaterami „Pastusiami” uczą się dbania o higienę jamy ustnej. Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych w 5000 przedszkoli w całej Polsce a swoim zasięgiem obejmie rekordową ilość 500 000 dzieci.
W Polsce problem próchnicy jest nadal ogromny, a badania wskazują, że jesteśmy w czołówce krajów z największą skalą dzieci chorujących na tą chorobę! Naszym zdaniem najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona z zabawą.

Bezpieczne przedszkole” - Ogólnopolski Program dla wychowania Przedszkolnego. Skierowany jest zarówno do dzieci jak i do rodziców. Nadrzędnym celem jest przestrzeganie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo. Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych, na terenie placówki przez kolejne trzy lata.

Mamo, tato, wolę wodę!” - Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością. Postanowiliśmy aktywnie włączyć się w kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Celem programu jest promowanie właściwych nawyków żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli wody w diecie, a także aktywności fizycznej i proekologicznych postaw.

Koordynatorem programu na terenie przedszkola była pani mgr Patrycja Ajdacka.

Akademia zdrowego przedszkolaka” - Ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci
w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. Zespół ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka opracowuje materiały edukacyjne w formie warsztatów (opartych głównie na zabawach) i prezentacji, które mają angażować do wspólnej pracy pracowników przedszkoli, rodziców i dzieci.

 

Kubusiowi Przyjaciele Natury” ogólnopolski program edukacji ekologicznej, który wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody. Organizatorem Programu jest firma Tymbark i marka Kubuś.

Koordynatorem programu na terenie przedszkola była pani Agata Jaroń.

 

Góra Grosza” Międzynarodowa Akcja Charytatywna. Dzień Wolontariusza – XVIII edycja.

Koordynatorem programu na terenie przedszkola była pani mgr Justyna Cichocka.

 

Nasze Przedszkole brało udział w Akcji "Nie bądź sknera, kup pampera VOL. IV”, która miała na celu zorganizowanie zbiórki artykułów pielęgnacyjnych, medycznych i środków niezbędnych do opieki nad podopiecznymi hospicjum.

 

Ogólnopolska Akcja Świąteczna „Serce za odwagę” - Celem akcji było przygotowanie kartek świątecznych dla Kombatantów, Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego. W ten symboliczny sposób dzieci wraz z nauczycielami złożyły podziękowania za wielką odwagę, jaką odznaczyli się bohaterowie w czasach wojny. Oddaliśmy hołd osobom, dzięki którym na co dzień możemy bawić się, malować, tańczyć, śpiewać i poszerzać swoją wiedzę w wolnym kraju. Dzięki tym działaniom realizujemy również główny kierunek polityki oświatowej państwa, dotyczący kształtowania postaw i wychowania do wartości.

Koordynatorem akcji na terenie przedszkola była pani mgr Aleksandra Kaźmierczyk.

 

 

 

Projekty realizowane w roku szkolnym 2016/2017

Opis akcji i programów:

 

 1. Kubusiowi przyjaciele natury

 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.
 

Do tej pory w akcji wzięło już udział  2,5 miliona dzieci. Tylko w zeszłym roku w programie uczestniczyło aż 500 000 dzieci z 6000 przedszkoli w całej Polsce.  
 

Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku.

Znalezione obrazy dla zapytania kubusiowi przyjaciele natury

2. Mamo! Tato! Wolę Wodę!

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych skierowanych do przedszkoli w Polsce. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

Od samego początku partnerami merytorycznymi „Mamo, tato, wolę wodę!” są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka.

Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów ponad milion przedszkolaków, odkryło poprzez zabawę fascynujący świat wody. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.

W ramach siedmiu dotychczasowych edycji programu, zaangażowaliśmy uczestników do udziału w wielu edukacyjnych projektach, podczas których całe rodziny brały udział w zaskakujących eksperymentach oraz przekonały się, że woda nie musi być nudna.

www.wolewode.pl

2. Akcja "Przedszkolaki dokarmiają kociaki"

 

     Wokół nas, miedzy domami i blokami, mieszkają koty wolno żyjące. Ich rola jest ogromna-polują na myszy i szczury, chroniąc nas przed prawdziwą plagą.  Dom tymczasowy u Magdy działający w ramach Fundacji Viva! pomaga kotom także poprzez dokarmianie. Jest coraz zimnej, koty jedzą więcej, a na dodatek skończyła się karma z urzędów gmin, która odciążała budżet fundacji.  Obecność kotów jest niezbędna. Nierzadko są przeganiane  z piwnic i podwórek, często też truje się je lub szczuje psami.  Otwarte okienko do piwnicy, w której znajdzie się miska z karmą i wodą, to ich szansa na przetrwanie (która też nie każdemu futrzakowi się trafia). Takich kotów – nie z kanap i ciepłych poduch – Dom tymczasowy u Magdy ma pod opieką kilkadziesiąt: w Międzylesiu, na Gocławiu, przy Ostrobramskiej, na terenie Transbudu na Woli i działek przy Kinowej. Większość z nich wolontariusze  na co dzień karmią i doglądają, walczą o otwarte okienka i dbają o czystość w piwnicach, na stałe wspomagają także karmą kilkoro starszych karmicieli.

 

    Dlatego Niepubliczne Przedszkole „Bułhaczek” zaprasza ponownie przedszkolaki wraz z Rodziną do wzięcia udziału w akcji „Przedszkolaki dokarmiają kociaki”. Od jesieni aż do pierwszego dnia wiosny, w przedszkolu będzie pudełko do którego będzie można wkładać opakowania karmy mokrej i suchej, aby pomóc kotom wolno żyjącym. Dla przedszkolaków i rodzin biorących udział w akcji przewidziane są także w tym  nagrody. W zeszłym roku były to dyplomy .

 

Dziękujemy za pomoc w imieniu Domu tymczasowego u Magdy oraz kotów .

 

 

Informacje o Domie tymczasowym u Magdy: 

http://kotyumagdy.wordpress.com/