Szkoła podstawowa | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

MISJA

 • Nasze Przedszkole pozwala dzieciom wszechstronnie się rozwijać w bezpiecznej i radosnej atmosferze.
 • Artystyczny profil Przedszkola pomaga dzieciom tworzyć nowe rozwiązania, możliwości i oryginalne pomysły.
 • Z radością będą prezentować zdobyte umiejętności w bliższym i dalszym środowisku.
 • Dzieci wyzwalają swój wewnętrzny świat poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji - gestem i mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną, muzyczną i ruchową.
 • Przedszkole potrafi uszanować spontaniczność dziecka i czuwać nad tym, aby uniknąć zahamowania tendencji ekspresyjnych.

 

WIZJA

 • Pragniemy pobudzić inwencje twórczą dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.
 • Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu będą miały stworzone przyjazne warunki rozwoju emocjonalnego, duchowego, umysłowego i fizycznego.
 • Będziemy rozpoznawać indywidualne potrzeby wychowanków i starali się je zaspokoić,
 • Chcemy, aby rodzice byli współautorami sukcesu swoich dzieci.
 • Naszym marzeniem jest, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi wrażliwych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach.

 

 

NASZ ABSOLWENT

Chcemy, aby nasz przedszkolak był:

 • Zdrowy
 • Szczery
 • Twórczy
 • Samodzielny
 • Aktywny
 • Radosny
 • Otwarty
 • Koleżeński
 • Opiekuńczy
 • Wrażliwy