Szkoła podstawowa | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

Plan zajęć w Bułhaczkowym przedszkolu

Grupa 1

oraz

Grupa 2

7.00-8.30-Bułhaczek na dzień dobry czyli : schodzenie się dzieci , zabawy indywidualne i zespołowe w kącikach tematycznych

8:30-8:50- Śniadanie w jadalni. Czynności porządkowe i higieniczne.

9:00-10:00-Zaczynają się pierwsze zajęcia w grupach: zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wg programu Przygoda z uśmiechem, zajęcia dodatkowe (np. rytmika, język hiszpański, język angielski, nauka czytania metodą Domana) oraz zabawy w kącikach tematycznych.

10:00-10:20-Dzieci jedzą drugie śniadanie. Czynności porządkowe i higieniczne.

10.20-11.50-Zabawa na przedszkolnym placu zabaw, spacer do pobliskiego lasu.

12.00-12:50-Jedzenie dwudaniowego obiadu. Czynności higieniczne.

13:00-14:20-Odpoczynek. Panie wychowawczynie czytają bajki, gra muzyka relaksacyjna czy klasyczna.

14:20-15:00- Wstawanie. Czynności higieniczne. Zabawa w kącikach tematycznych.

15:00-15:20- Podwieczorek. czynności higieniczne

15:20-17:00-Zabawy ruchowe, Gry w kącikach tematycznych, praca z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawcza – indywidualna lub w małych zespołach, wyjście na przedszkolny plac zabaw przy ładnej pogodzie.

17:00-17:20-Drugi podwieczorek. czynności higieniczne.

17.30-18.00-Pożegnanie z Bułhaczkiem czyli: gry i zabawy w kącikach zainteresowań , praca z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawcza – indywidualna lub w małych zespołach, czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Grupa 3

7.00-8.50-Bułhaczek na dzień dobry czyli : schodzenie się dzieci , zabawy indywidualne i zespołowe w kącikach tematycznych

9:00-9:40- Śniadanie w jadalni. Czynności porządkowe i higieniczne.

9:40-10:00-Zaczynają się pierwsze zajęcia w grupach: zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wg programu Przygoda z uśmiechem, zajęcia dodatkowe (np. rytmika, język hiszpański, język angielski, nauka czytania metodą Domana,origami) oraz zabawy w kącikach tematycznych.

10:00-10:20-Dzieci jedzą drugie śniadanie. Czynności porządkowe i higieniczne.

10.20-11.00- Ciąg dalszy zajęć w grupach: zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wg programu Przygoda z uśmiechem, zajęcia dodatkowe (np. rytmika, język hiszpański, język angielski, nauka czytania metodą Domana) oraz zabawy w kącikach tematycznych.

11:20-12:10-Zabawa na przedszkolnym placu zabaw, spacer do pobliskiego lasu.

12.30-13:10-Jedzenie dwudaniowego obiadu. Czynności higieniczne.

13:30-14:10-Odpoczynek. Panie wychowawczynie czytają bajki, gra muzyka relaksacyjna czy klasyczna.

14:10-14:25- Wstawanie. Czynności higieniczne. Zabawa w kącikach tematycznych.

14:25-14:40- Zajęcia dodatkowe- język angielski lub zabawa w kącikach tematycznych

14:40-15:00- Podwieczorek. czynności higieniczne

15:10-15:30-Chwila z książką- wychowawca czyta wybraną przez dzieci książkę w języku polskim lub angielskim

15:30-17:00-Zabawy ruchowe, Gry planszowe w kącikach tematycznych, praca z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawcza – indywidualna lub w małych zespołach, wyjście na przedszkolny plac zabaw przy ładnej pogodzie.

17:00-17:20-Drugi podwieczorek. czynności higieniczne.

17.30-18.00-Pożegnanie z Bułhaczkiem czyli: gry i zabawy w kącikach zainteresowań , praca z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawcza – indywidualna lub w małych zespołach, czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Grupa 4

7.00-8.50-Bułhaczek na dzień dobry czyli : schodzenie się dzieci , zabawy indywidualne i zespołowe w kącikach tematycznych

9:00-9:40- Śniadanie w jadalni. Czynności porządkowe i higieniczne.

9:40-10:00-Zaczynają się pierwsze zajęcia w grupach: zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wg programu Przygoda z uśmiechem, zajęcia dodatkowe (np. rytmika, język hiszpański, język angielski, nauka czytania metodą Domana, origami) oraz zabawy w kącikach tematycznych.

10:00-10:20-Dzieci jedzą drugie śniadanie. Czynności porządkowe i higieniczne.

10.20-11.00- Ciąg dalszy zajęć w grupach: zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wg programu Przygoda z uśmiechem, zajęcia dodatkowe (np. rytmika, język hiszpański, język angielski, nauka czytania metodą Domana) oraz zabawy w kącikach tematycznych.

11:20-12:10-Zabawa na przedszkolnym placu zabaw, spacer do pobliskiego lasu.

12.30-13:10-Jedzenie dwudaniowego obiadu. Czynności higieniczne.

13:20-13:35-Odpoczynek. Panie wychowawczynie czytają bajki, gra muzyka relaksacyjna czy klasyczna.

13:35-13:45- Wstawanie. Czynności higieniczne.

13:45-14:15- Zajęcia dodatkowe- język angielski

14:15-14:40- Zabawa w kącikach tematycznych

14:40-15:00- Podwieczorek. czynności higieniczne

15:10-15:30-Chwila z książką- wychowawca czyta wybraną przez dzieci książkę w języku polskim lub angielskim

15:30-17:00-Zabawy ruchowe, Gry planszowe w kącikach tematycznych, praca z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawcza – indywidualna lub w małych zespołach, wyjście na przedszkolny plac zabaw przy ładnej pogodzie.

17:00-17:20-Drugi podwieczorek. czynności higieniczne.

17.30-18.00-Pożegnanie z Bułhaczkiem czyli: gry i zabawy w kącikach zainteresowań , praca z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawcza – indywidualna lub w małych zespołach, czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.