Szkoła podstawowa | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu:

 • język angielski prowadzi pani  mg Julia Singalewicz Sobczak

                                                                    grupa 1- 2 x w tygodniu

                                                                    grupa 2 -2 x w tygodniu

                                                                    grupa 3 - 2 x w tygodniu

                                                                    grupa 4 - 3 x w tygodniu

 • język hiszpański, prowadzi mgr Małgorzata Badach

                                                                    grupa 1 - 1 x wtygodniu

                                                                   grupa 2- 2 x w tygodniu       

                                                             grupa 3- 2  x w tygodniu

                                                              grupa 4- 2 x w tygodniu

 • rytmika, prowadzi mgr Julia Singalewicz-Sobczak1x w tygodniu każda grupa

 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne w języku angielskim, prowadzi mgr Julia Singalewicz-Sobczak:

                                                                    grupa 1- 1x w tygodniu

                                                            grupa 2- 1x w tygodniu

                                                             grupa 3- 1x w tygodniu

                                                             grupa 4- 2x w tygodniu

 • nauka czytania dla dzieci metodą Domana, prowadzi wychowawca w swojej grupie:  grupa 1-4-codziennie

 • origami, prowadzi wychowawca w swojej grupie: grupa 3 i 4 -2x w tygodniu

 • gry planszowe,prowadzi wychowawca w swojej grupie: grupa 3 i 4 -1x w tygodniu
 • gry planszowe , prowadzi pan Michał Belka : zajęcia dla uzdolnionych dzieci - 1x w tygodniu

 

                                    plastyka polisensoryczna , prowadzi pani  mg Klaudia Galas - 1 x w tygodniu, wszystkie grupy wiekowe

 • balet, prowadzi mgr Julia Singalewicz-Sobczak: grupa 3 i 4- 1x w tygodniu

 • zabawy ruchowe z elementami zajęć sensorycznych, prowadzi wychowawca w swojej grupie:

grupa 3 i 4- 1 x w tygodniu

 

 • zabawa z piosenką metodą Klanzy,prowadzi: mgr Małgorzata Badache:  1x w tygodniu każda grupa

 • zajęcia: matematyczne i plastyczne, ćwiczenie słuchu fonematycznego, eksperymenty- prowadzone w trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez wychowawców grup,

 • logopedia

                   1x w tygodniu z logopedą oraz każdego dnia podczas zajeć 

                                 

                                              gimnastyka korekcyjna: 1x w tygodniu z fizjoterapeutą