Szkoła podstawowa | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

Oddział żłobkowy mieszczący się w naszym przedszkolu to niepowtarzalne miejsce, w którym dzieci  nawiązują pierwsze przyjaźnie,  poznają otaczający je świat, doskonalą umiejętności manualne, motoryczne, intelektualne i muzyczne.
A wszystko to  odbywa się pod fachowym okiem Nauczycieli, którzy zapewnią maluszkom bezpieczną, miłą i ciepłą atmosferę.

Nasza oferta

Profesjonalnie opiekujemy się dziećmi od 1,5 do 3 roku życia. Nasza Kadra Pedagogiczna ma bardzo dobre przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne oraz doświadczenie w zajmowaniu się najmniejszymi dziećmi. Twórczo organizujemy dzieciom dzień odpowiednio dzieląc czas pomiędzy zabawą, nauką, ćwiczeniami ruchowymi i odpoczynkiem.

Pomagamy się rozstać. Początki są czasem trudne zarówno dla dzieci jak i Rodziców. Nasze wychowawczynie pomogą bezstresowo i bezboleśnie zaadaptować się do nowego otoczenia . Rodzice mogą przez pierwszych kilka dni przebywać ze swoim dzieckiem w oddziale żłobkowym . Uczestniczą razem ze swoją pociechą w zabawach  organizowanych w sali i na placu zabaw. Obserwują  reakcje i zachowania dziecka . Słuchają porad i wskazówek nauczycieli.

Zabawa z elementami muzykoterapii i rytmiki jest źródłem radości i daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Podczas niej integrują się z grupą, oraz uczą się lepiej komunikować z innymi członkami zabawy. Takie zajęcia pomagają rozwinąć zmysł słuchu, wzroku i dotyku. Dzieci podczas nich śpiewają piosenki, wykonują ćwiczenia ruchowe, próbują gry na instrumentach a także korzystają z różnych rekwizytów takich jak grzechotki, poduszki, chusty, piłki oraz słuchają nagrań z muzyką dziecięcą i klasyczną. Podczas zajęć plastycznych dzieci tworzą pierwsze dzieła malowane farbami, kredą,  lepią z masy solnej , gliny  ,modeliny oraz z ciastoliny .

 

Oferujemy:

·małą grupę dzieci w przyjaznych, bezstresowych warunkach

·domową atmosferę

·dużo edukacyjnej zabawy

·zabezpieczone pomieszczenia, w których przebywają dzieci

·fachową, odpowiedzialną i kochającą dzieci grupę opiekunów

·placyk zabaw na terenie oddziału żłobkowego

·usługi pielęgnacyjne

·wyżywienie

·działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania

·bieżący kontakt z Rodzicami lub prawnymi opiekunami.

 

 

 

 

 

Plan zajęć w Bułhaczkowym przedszkolu

Grupa 1- Żłobek

 

7.00-8.30-Bułhaczek na dzień dobry czyli : schodzenie się dzieci , zabawy indywidualne i zespołowe w kącikach tematycznych

8:30-8:50- Śniadanie w jadalni. Czynności porządkowe i higieniczne.

9:00-10:00-Zaczynają się pierwsze zajęcia w grupach: zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wg programu Przygoda z uśmiechem, zajęcia dodatkowe (np. rytmika, język hiszpański, język angielski, nauka czytania metodą Domana) oraz zabawy w kącikach tematycznych.

10:00-10:20-Dzieci jedzą drugie śniadanie. Czynności porządkowe i higieniczne.

10.20-11.50-Zabawa na przedszkolnym placu zabaw, spacer do pobliskiego lasu.

12.00-12:50-Jedzenie dwudaniowego obiadu. Czynności higieniczne.

13:00-14:20-Odpoczynek. Panie wychowawczynie czytają bajki, gra muzyka relaksacyjna czy klasyczna.

14:20-15:00- Wstawanie. Czynności higieniczne. Zabawa w kącikach tematycznych.

15:00-15:20- Podwieczorek. czynności higieniczne

15:20-17:00-Zabawy ruchowe, Gry w kącikach tematycznych, praca z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawcza – indywidualna lub w małych zespołach, wyjście na przedszkolny plac zabaw przy ładnej pogodzie.

17:00-17:20-Drugi podwieczorek. czynności higieniczne.

17.30-18.00-Pożegnanie z Bułhaczkiem czyli: gry i zabawy w kącikach zainteresowań , praca z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawcza – indywidualna lub w małych zespołach, czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

 

ZAPRASZAMY

Dyrektor przedszkola i Grono Pedagogiczne