Szkoła podstawowa | Gimnazjum i liceum | Szkoła muzyczna | Fundacja

 

PROSTE JEST TO, CO ROZUMIEMY I POTRAFIMY ZROBIĆ

 

Czynności wykonywane przez dziecko powinny stanowić podstawę procesów edukacyjnych, a nauczyciel powinien wykorzystywać wszystkie swoje umiejętności w celu odpowiedniego kierowania czynnościami wykonywanymi przez dziecko i właściwego ich kształtowania.

(Lew Wygotski, „Psychologia pedagogiczna”, 1991)

 

 

Cykl Przygoda z uśmiechem wydawnictwa WSiP,  jest odpowiedzią na to, jak należy docenić potencjał każdego dziecka, a nie zniechęcić go do edukacji, przeceniając wręcz jego możliwości. Jeśli spytamy dzisiejszego przedszkolaka o jego skojarzenia ze słowem „mysz”, to powie „komputer”, a nie „kot”.

Kiedyś dziecko zdziwiło się, gdy usłyszało, że Baba Jaga zamknęła Jasia i Małgosię w komórce. Dwoje ludzi? Jak tam weszli, jak tam się zmieścili? O jakiej komórce mowa? Jak różnie można rozumować, gdy przekaz jest tylko słowny. Współczesne dzieci nie wyobrażają sobie świata bez telefonu komórkowego, tak jak większość z nas domu bez lodówki. Jako nauczyciele musimy do tych wszystkich zmian „dorosnąć”, pozwalając dzieciom budować wiedzę i zdobywać sprawność na podstawie własnych doświadczeń.

Cykl Przygoda z uśmiechem jest programem opartym na edukacji wspierającej rozwój każdego dziecka.

 

Kładzie nacisk na takie właściwości rozwojowe, jak:

 

zdolność obserwacji,

pamięćkoncentracjaciekawość,

wyobraźnia,

poznawanie zjawiskpotrzeba wyjaśniania,

twórcza postawa wobec świata,

satysfakcja i radość z rozwiązania problemów,

indywidualny styl myślenia i działania.

 

Jakość rozwoju dziecka uzależniona jest od jakości jego doświadczeń w okresie przedszkolnym. Promuje szeroko pojęty rozwój rozumiany jako: poczucie własnej wartości, ciekawość oraz niezależność emocjonalna.

 

Wskazuje na rozwijanie takich umiejętności, jak:

• porozumiewanie się,

• zdolność rozumowania i rozwiązywania problemów,

• samodzielność,

• umiejętność zabawy i pracy, kreatywność, umiejętność poszukiwania

(wszystko to rozwija się we współpracy z innymi w zabawie).

 

Cykl ten podkreśla indywidualność każdego dziecka (zarówno tego ze szczególnymi zdolnościami, jak i z deficytami rozwojowymi, któremu trudniej przychodzi osiąganie pewnych umiejętności). Zakłada, że właściwą osobą, która towarzyszy dziecku w odkrywaniu świata i własnych wartości, jest nauczyciel akceptujący dziecko, kierujący się w swoim postępowaniu miłością i dobrocią, prawdomówny, nastawiony na modyfikowanie informacji dotyczących dziecka, szanujący jego godność osobistą, niepowtarzalność, będący dla dziecka autorytetem w wielu dziedzinach, a zwłaszcza autorytetem moralnym.